Cennik i usługi z zakresu dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych ma na celu udowodnienie przestrzegania zasad prawnych podczas przeprowadzania transakcji między powiązanymi podmiotami. Zgodnie z zasadami prawa, cena podczas takiej transakcji nie powinna odbiegać od ceny, jaka zaistniałaby w warunkach rynkowych.

Cennik takich usług może różnić się w pewnym stopniu, zależnie od konkretnej sprawy – podchodzimy indywidualnie do ustalania stawek. Podczas ustalania cen bierzemy pod uwagę ilość i rodzaj zgromadzonej dokumentacji, gdyż wiąże się to z określeniem sposobu pracy nad takimi dokumentami.

Usługi:

 • tworzenie Dokumentacji TP
 • tworzenie polityki cen transferowych
 • optymalizacja transakcji z podmiotami powiązanymi
 • doradztwo podatkowe, w tym w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi
 • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi

Ceny:

 • dokumentacja TP w ciągu 7 dni: 5.000 PLN/ transakcja (transakcje do 2016 r. włącznie)
                       20.000 PLN/ transakcja (transakcje od 2017 r.)
 • tworzenie polityki cen transferowych: od 5.000 zł / politykę 
 • optymalizacja transakcji: od 10.000 zł / spółkę
 • doradztwo podatkowe: od 100 zł / godzinę
 • reprezentowanie podatnika przed organami: od 500 zł / pismo
Ceny podlegają obniżce w przypadku dużych zamówień.

Dokumentacja TP od 2017 r. jest droższa ze względu na nowe wymogi dokumentacyjne i konieczność zakupu danych o transakcjach porównywalnych z zewnętrznych baz danych (ok. 10.000 zł / transakcję) a także ze względu na rozszerzenie zakresu dokumentacji.