Kontakt z nami

Telefon:(ustalamy jaki jest problem, jakie dokumenty należy nam przesłać, wyceniamy usługę)

Mail:(przesyłamy dokumenty do opisu transakcji, tj:
  • umowy (w tym porozumienia, cesje, etc.)
  • faktury wystawione do danej transakcji,
  • protokoły odbioru usług,
  • inne dokumenty związane z transakcją
  • wskazujemy na źródło danych o firmie / grupie (jeśli dane te są dostępne w publicznych rejestrach), lub przesyłamy te dane, jeśli nie są publikowane) 

+48 574 177 000                                                 info@pogotowietp.pl