Gwarancja jakości

Wszystkie usługi są wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia:

  • doradcy podatkowego
  • adwokata
  • radcy prawnego
  • inne pozwalające na świadczenie usług doradztwa podatkowego.
W przypadku zlecenia nam usług otrzymasz informację o osobie, która będzie dla Ciebie przygotowywała dokumentację: jej imię i nazwisko, rodzaj uprawnień zawodowych, jak również numer wpisu do odpowiednich rejestrów zawodowych. 


Twoja usługa nie będzie świadczona anonimowo, ale przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do świadczenia usług doradztwa podatkowego.