Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi jest obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1888 z późn. zm.)  oraz  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.). Co to oznacza w praktyce?

 

Kiedy sporządza się dokumentację? 

Według wspomnianych już ustaw obowiązek gromadzenia odpowiedniej dokumentacji obowiązuje w przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi, które przekraczają określone kwoty. Pod uwagę bierze się łączną kwotę takich transakcji, zarówno tę wynikającą z umowy, jak i rzeczywiście wniesioną w danym roku podatkowym. Jeśli kwota ta przekroczyła 100 000 EURO, obowiązek sporządzenia dokumentacji jest niekwestionowany. W przypadku niższych kwot, uzależnione jest to od kapitału zakładowego lub też rodzaju świadczonych usług.

 

Obowiązek dokumentacji 

Jeśli chodzi o ceny transferowe, podmioty powiązane muszą w dokumentacji udowodnić ich zbieżność z cenami rynkowymi. Obowiązek przedstawienia dokumentacji najczęściej dotyczy obu stron. Warto nadmienić, że kontrola cen transferowych jest w tym momencie traktowana przez Ministerstwo Finansów priorytetowo, przez cały czas pojawiają się nowe regulacje, dlatego też warto zadbać o swoją dokumentację jak najszybciej.